Blog Archives

SPONTANICZNY SYMBOL

Graffiti to angielska nazwa na określenie sztuki ulicy. Two­rzą ją rysunki, napisy, hasła malowane na ścianach domów, par­kanach. Sztuka malowana na ulicach, głównie symboli o cha­rakterze politycznym, rozpowszechniła się w okresie Solidar­ności. Obecnie jest ujściem ekspresji i wyrazem potrzeb młode­go pokolenia i nadal jest popularna wśród subkultur młodzieżo­wych. Sztuka ulicy wykreowała postać Józefa Tkaczuka, auten­tycznego woźnego ze Szkoły Podstawowej nr 15 w Warszawie. Napisy „Józef Tkaczuk” pojawiały się od roku 1987 w różnych publicznych miejscach na terenie całej Warszawy. Prawdopodob­nie były one zemstą sfrustrowanych uczniów za rygorystyczną dyscyplinę wprowadzoną przez woźnego. Z czasem autentyczny Józef Tkaczuk został zapomniany, a jego nazwisko zaczęło wieść życie symbolu abstrakcyjnego (Pęczak, 1992). Popularność Jó­zefa Tkaczuka posłużyła jako pomysł w kampanii reklamowej papierosów „Wins”, prowadzonej na ulicach Warszawy w roku 1995. Pomysł polegał na rozmieszczeniu billboardów z hasłem „Gdzie jest Józef Tkaczuk?”.Deskorolka szybko stała się symbolem spontanicznej kultu­ry młodzieżowej. Osoby połączone tą pasją stworzyły wokół niej styl życia. Atrybutami stroju stały się: luźna bluza z kapturem, spodnie do kolan i chusteczka na głowie. Brak specjalnych miejsc dojazdy na deskorolkach spowodował, że zaczęto uprawiać ten sport w parkach, w podziemnych przejściach, na placach i uli­cach. Szczególnego upodobania nabrali deskorolkarze do placu Zamkowego w Warszawie (Pęczak, 1992). Obecnie moda na de­skorolki ustępuje popularnością łyżworolkom. Do środowiska łyżworolkarzy i ich liderów adresowana jest reklama batona „Snickers”, który spełnia rolę regenerującego posiłku dostar­czającego energii do jazdy, „kiedy po szkole zaczyna się odczu­wać głód”.

Witam! Nazywam się Krystian i bardzo serdecznie witam Was na moim blogu! Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej. Postaram się przekazać Wam wszelaką wiedzę na temat nauki jaką posiadam! Pozdrawiam Was i życzę miłej lektury!

MUZYKA I TRENDY

Muzyka rockowa z całym jej bagażem ekspresji, tun iłowani a wolności i buntu stanowi dobre ramy identyfikacyjne dla sub- kultttr młodzieżowych. Kultura młodzieżowa jest kulturą roc­ka, korzeniami sięgającą okresu kontestacji lat 60. Jest to mu­zyka emanująca agresją, mocnym brzmieniem i kojarzącym się z nimi ekscentrycznym zachowaniem. Rock staje się manife­stem dążeń, założeń i protestów młodzieży. Zaspokaja sobą po­trzebę samorealizacji. Popularni idole muzyki rockowej dostar­cza wzorów do naśladowania. Subkulturowe znaczenie mają ta­kie odmiany rocka, jak heavy metal, techno, rap, punk-rock.Jedną z dynamiczniejszych odmian rocka jest heavy metal. Ga­tunek ten zapoczątkowała działalność takich zespołów, jak Led Zeppelin, Black Sabbath. W Polsce pojawił się w latach 80. Kon­certom towarzyszą efekty specjalne, wywołujące nastrój niesa- mowitości i grozy (Pęczak, 1992). Zainteresowania rockiem mają ogólnomłodzieżowy charakter.Trend „techno” wiąże się z fascynacją kulturą robotniczą, z uwielbieniem dla przemysłu i fascynacją nowoczesnością. Moda ta dotyczy muzyki, stylu ubierania, sposobu bycia. „Tech­no” w ubiorze to fascynacja modą wywodzącą się z ubrań i uni­formów przemysłowych. Nawiązuje on do nowoczesnych techno­logii produkcji tkanin sztucznych (winyle, plastiki, tkaniny na- błyszczane). W kolorystyce stroju dominują żółć i pomarańcz, cha­rakterystyczne dla uniformów pracowników drogowych. Trend „techno” wiąże się z kulturą masową i symboliką współczesnego świata. Nawołuje on do zabawy, niezbyt poważnego traktowania rzeczywistości, fascynacji nowoczesnością oraz uwielbieniem dla tandety. Jest symbolem wygody i funkcjonalności.

Witam! Nazywam się Krystian i bardzo serdecznie witam Was na moim blogu! Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej. Postaram się przekazać Wam wszelaką wiedzę na temat nauki jaką posiadam! Pozdrawiam Was i życzę miłej lektury!

SUBKULTURA MŁODZIEŻOWA

Wnioski nad wzorami osobowymi współczesnej młodzieży, pod­sumowane przez Filipiaka (1996), wskazują na brak cenionych wzorów osobowych. Młodzież ma zapotrzebowanie na autoryte­ty reprezentowane przez postaci spotykane w życiu codziennym. Młodzież wykazuje tendencje do konstruowania syntetycznych bohaterów idealnych, nie istniejących w rzeczywistości. Są oni posiadaczami grupy cech cenionych u różnych autorytetów albo wzorów osobowych.Wyróżnia się trzy typy kultury młodzieżowej: subkulturę młodzieżową, kontrkulturę, kulturę alternatywną.Subkultura młodzieżowa charakteryzuje się wzorami i normami zachowania odróżniającymi ją od kultury pozostałe­go społeczeństwa. Jest związana z poszukiwaniem tożsamości i odrębności przez młode pokolenie. Nośnikiem kultury mło­dzieżowej są małe grupy społeczne, charakteryzujące się specy­ficznymi formami spędzania czasu, odrębnością stroju, własnym słownictwem, itp. Charakterystyczną cechą subkultury jest bunt, występujący pod postacią indywidualizmu.Przywiązanie młodzieży do symboli subkulturowych jest wykorzystywane w reklamach. Zgodnie ze schematem próbuje się stworzyć wobec reklamowanych produktów atmosferę kul­tu, charakterystyczną dla ruchów subkulturowych młodzieży. Znaczenie kultowe może mieć muzyka, strój, posiadane przed­mioty, wzory zachowania, itp. W reklamach produktów dla mło­dzieży często wykorzystuje się muzykę młodzieżową, głównie rockową.

Witam! Nazywam się Krystian i bardzo serdecznie witam Was na moim blogu! Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej. Postaram się przekazać Wam wszelaką wiedzę na temat nauki jaką posiadam! Pozdrawiam Was i życzę miłej lektury!