PRÓBA WYJAŚNIENIA

16

 

 

Próbę wyjaśnienia socjologicznych aspektów mody podejmuje teoria Georga Simmela (1904), zwana po angielsku trickle-down theory (Solomon, 1996). Teoria ta zakłada, że ist­nieją dwa rodzaje motywów społecznych, mających wpływ na zmianę trendów mody. Po pierwsze, grupy umieszczone niżej w hierarchii społecznej próbują wspinać się na wyższy poziom poprzez adopcje symboli statusu wyższych grup. Dominujący styl dla klasy wyższej ma tendencje do schodzenia w dół drabi­ny hierarchii społecznej. Drugim motywem jest zabezpieczenie się przez klasę wyższą przed naśladowaniem tego stylu przez – klasy niższe. Taką efektywną obroną jest przyjmowanie nowego trendu mody. Te dwa motywy tworzą samonapędzający się cykl zmiany trendów mody (fashion life cycle). Chodzi tu o wprowa­dzanie mody, jej adaptację i zanik. Teoria Simmela jest przy­datna do ‚wyjaśniania zmian mody w społeczeństwach o trwałej strukturze społecznej (Solomon, 1996).Obecne czasy mają tendencje do dużej mobilności społecz­nej ludzi, utrudniającej funkcjonowanie prestiżowych aspektów mody. Prestiżowe aspekty mody jako stroju są maskowane przez funkcję ubioru. Rodzaj stroju coraz częściej uzależniony jest od wykonywanej aktualnie aktywności, a nie przynależności klaso­wej. Osoby z wyższych klas społecznych przejmują modę spor­tową, o charakterze masowym. Na przykład księżna Diana od­wiedzała siłownię ubrana w krótkie leginsy i sportową bluzę.

Witam! Nazywam się Krystian i bardzo serdecznie witam Was na moim blogu! Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej. Postaram się przekazać Wam wszelaką wiedzę na temat nauki jaką posiadam! Pozdrawiam Was i życzę miłej lektury!