Tag Archives: oldboy zemsta jest cierpliwa

ODZWIERCIEDLENIE OSOBOWOŚCI

13

 

Moda odzwierciedla koncepcję własnej osobowości. Za pomocą mody w łatwy sposób można wyrazić własne potrzeby, wartości i styl życia. Na przykład, kobieta ubra­na w sukienkę imitującą skórę pantery wyraża własną osobo­wość. Moda stwarza też ograniczenia. Strój wiąże się z oczeki­waniami innych w stosunku do naszych zachowań. Na przykład, kolczyk w uchu i związany ogonek u pięćdziesięcioletniego mężczyzny wskazuje na jego niedojrzałość, ekscentryzm, zain­teresowania artystyczne czy wolny zawód. U poważnego mene­dżera kolczyk w uchu może wskazywać na brak szacunku do zatrudniającej go firmy lub niechęć do identyfikacji z firmą. Zdaniem T. Banasika (1996), kobiety są bardziej podatne na wpływy mody. Charakteryzują się one większą podatnością na indywidualizm i egalitaryzm, proponowane przez różne trendy mody. Motywami naśladowania mody są często – potrzeba bycia „na czasie”, potrzeba ekshibicjonizmu, chęć wzbudzania zazdro­ści lub rekompensata braku satysfakcji w innych dziedzinach życia. Moda u kobiet może spełniać rolę antidotum na chandrę, niepowodzenie i zły humor. Osoby o skłonnościach neurotycz­nych i poczuciu niskiej wartości mogą używać mody jako maski dla ukrycia swojego prawdziwego oblicza.Socjologiczne modele mody podkreślają znaczenie mody w po­średniczeniu relacji pomiędzy charakterystyką produktu a struk­turą społeczną świata. Modele te podkreślają prestiżowe zna­czenie mody dla klas społecznych oraz jej funkcje identyfikacji społecznej.

Witam! Nazywam się Krystian i bardzo serdecznie witam Was na moim blogu! Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej. Postaram się przekazać Wam wszelaką wiedzę na temat nauki jaką posiadam! Pozdrawiam Was i życzę miłej lektury!

ZŁOŻONY PROCES

12

 

Grupy odpowiedzialne za radykalne reformy kulturowych znaczeń egzystują najczęściej na marginesie społeczeństwa jako subkultury, np. subkultura hipisowska. Elementy mody subkul­turowej, wraz w upowszechnieniem, włączane są do ogólnych trendów mody, np. czapka budrysówka, spodnie dżinsowe.Obecne trendy mody jako stroju poszukują inspiracji w spor­cie (moda sportowa), w technice (moda techno) i w modzie mło­dzieżowej. Współczesne style ubierania się czerpią z mody mło­dzieżowej prostotę, funkcjonalizm, praktyczność, nowoczesne technologie, nonszalancję.Moda jest bardzo złożonym procesem, który może działać na różnych poziomach. Z jednej strony jest ona zjawiskiem ma- krospołecznym, wpływającym jednocześnie na duże grupy lu­dzi, z drugiej zaś strony – uzewnętrznia bardzo osobisty aspekt jednostki. Szczególne znaczenie dla kreowania mody ma obyczajowość epoki oraz aktualna koncepcja atrakcyjności fizycznej. Koncep­cja atrakcyjności seksualnej jest najbardziej związana z modą. Każda epoka eksponuje inne strefy ciała ludzkiego, których atrakcyjność podkreśla za pomocą odpowiedniego stroju.Z ekonomicznego punktu widzenia moda wiąże się z wyra­żeniem prestiżu społecznego. Noszenie drogich, ekskluzywnych strojów, zamiłowanie do sztuki jest charakterystyczne dla sfer najbogatszych (Solomon, 1996).

Witam! Nazywam się Krystian i bardzo serdecznie witam Was na moim blogu! Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej. Postaram się przekazać Wam wszelaką wiedzę na temat nauki jaką posiadam! Pozdrawiam Was i życzę miłej lektury!