Tag Archives: monika pietrasińska instagram

STARSI KONSUMENCI

5

Konsumenci w okresie wczesnej starości charakteryzują się specyficznymi potrzebami. Są to z reguły osoby bierne zawodo­wo, ale utrzymujące aktywne kontakty rodzinne i towarzyskie. Niektórzy z emerytów dodatkowo pracują. Kobiety na emerytu­rze pomagają w prowadzeniu domu własnych dzieci i w wycho­wywaniu wnuków. Starsi konsumenci w Polsce są tradycyjni.Starsi konsumenci charakteryzują się następującymi cecha­mi (Sherman, Schiffman, Dillon, 1988, cyt. za Schiffinan, Kanuk, 1994):tendencjami do myślenia, działania i odczuwania zgod­nie ze swoim wiekiem chronologicznym;skłonnościami do zastanawiania się nad słusznością wła­snych decyzji konsumenckich,obniżeniem poniżej przeciętnej sprawności konsumenckiej,konserwatyzmem w stosunku do nowych produktów,poszukiwaniem stabilizacji i preferencją działań rutyno­wych,niższym poczuciem satysfakcji życiowej,koncentracją na finansowym bezpieczeństwie.Konsumpcja tych osób w Polsce ulega znacznemu ograni­czeniu, ze względu na spadek ich realnych dochodów i angażo­wanie się w pomoc finansową dla dzieci i wnuków. Produkty nabywane ograniczają się do priorytetów i produktów tańszych.Popularną w Polsce formą aktywności dla osób w starszym wieku jest uprawianie ogródków działkowych. Powodem tej dzia­łalności jest dbałość o kondycję fizyczną oraz motywy ekono­miczne, ekologiczne (zdrowa żywność dla rodziny), towarzyskie. Zainteresowanie uprawą ogródków zostało wykorzystane w re­klamie telewizyjnej „Ramy”, w której działkowicze opowiadają sobie o zaletach tej margaryny.

Witam! Nazywam się Krystian i bardzo serdecznie witam Was na moim blogu! Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej. Postaram się przekazać Wam wszelaką wiedzę na temat nauki jaką posiadam! Pozdrawiam Was i życzę miłej lektury!